SON KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ

UYARI

KARGO PARK; Teslime konu ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

 • 1. TANIMLAR

  İş bu sözleşmede yer alan:

  SÖZLEŞME Tabiri: iş bu SON KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİNİ’ni,

  SİSTEM tabiri: KARGOPARK tarafından geliştirilen KARGOPARK markası ile maruf ve KARGO PARK adına tescilli ve son kullanıcının kargonun, teslimi sürecinde seyrini , teslimini ve teslim tarihini takip edebileceği yeni nesil ortak kargo istasyonu sistemini

  KARGOPARK Tabiri: Hizmeti sunan KARGOPARK YAZILIM A.Ş. Ünvanlı şirketi,

  SON KULLANICI tabiri: hizmete konu ürünü sipariş eden ve adına teslimin gerçekleştirileceği gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 • 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İş bu sözleşmenin konusu, KARGOPARK tarafından geliştirilen SİSTEMİN son kullanıcı tarafından kullanımı ile bu konuda genel prensipleri, yasal ve bağlayıcı düzenlemelerin temelini ve genel esaslarını tespit etmek ve ticari ve hukuki gereklilikleri ve tarafların hak ve yükümlülüklerini tayin etmektir. İş bu sözleşme KARGOPARK adına tescilli KARGOPARK markası ile kullanıma sunulan kargo teslimine ve sistemin kullanım esaslarına dair bir sözleşme olup , son kullanıcıyı bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

 • 3. KULLANIM KOŞULLARI

  • 3.1.

   Son kullanıcı iş bu sözleşmeyi onaylamak ile; Uygulamayı kullanmak için, 18 YAŞINDAN büyük ve/veya reşit olmak, kanunen medeni hakların kullanımından yoksun olmamak, geçici ve daimi süre ile kısıtlanmamış olmak vesayet altına alınmamış olmak konusunda gerekli kanuni şartları taşıdığını kabul eder. Aksi halde iş bu sözleşme kapsamında son kullanıcıya tanınan hak ve menfaatlerden yararlanamayacağını ve yanlış ve eksik bilgi temin etme sebebiyle KARGOPARK a karşı sorumlu olduğunu kabul eder.

  • 3.2.

   Son kullanıcı kayıt işlemi ile TC Kimlik/Yabancı Kimlik no ve/veya Vergi No , ad- soyad- adres- e-posta adresi ve cep telefonu numarası gibi kişisel bilgilerin KARGOPARK tarafından toplanması ve işlenmesi konusunda KVKHK kapsamında KARGOPARK In izinli olduğunu (muvafakat ettiğini) kabul eder. Yine bu sözleşme kapsamında son kullanıcı vermiş olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu , gerektiğinde KARGOPARK tarafından talep edildiğinde anılan bilgilerin doğruluğunu teşvik eden resmi ve geçerli belgeleri ibraz edeceğini kabul eder.

  • 3.3.

   Son kullanıcı hesabını şahsen kullanacağını, 3. Kişilere kullandırmayacağını hesabın güvenliğini teminen şifre ve kullanıcı adı vs. bilgileri öznele saklayacağını, Uygulamanın kullanımı için amaçlanan amaç dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacağını 3. Kişi tarafından hesabın kullanımı veya yasadışı erişimi hususunda KARGOPARK ı derhal bilgilendireceği hesabın kullanımı konusunda GİZLİLİK POLİTİKASINA UYACAĞINI aksi halde KARGOPARK IN sorumluluğunun söz konusu olmayacağını kabul eder.

  • 3.4.

   KARGOPARK, son kullanıcının kayıt işlemlerini tamamlaması akabinde sistemi kullanabilmesi için kendisine kullanıcı adı ve parola sağlamayı ve uygulamayı kullanmak üzere adına kişisel bir hesap açmayı kabul eder.

  • 3.5.

   Uygulama, uyuşturucu maddeler, ateşli silahlar, yanıcı patlayıcı maddeler ve canlı hayvanların nakli/teslimi amacıyla kullanılamaz.

  • 3.6.

   KARGOPARK bu gibi emtianın taşınması veya teslimini temine aracılık etmeyeceğini bu konuda bilgi sahibi olduğunda gerekli şikayet ve müracaatları yapma hakkının saklı olduğunu , keza taşıyıcı firmadan gelen bu gibi bildirim ve uyarıları derhal işleme alacağını ve resmi kurumlarla birlikte son kullanıcıyı da bilgilendireceğini kabul eder ve bu gibi durumlarda kullanıcı sorumluluğun kendisine ait olduğu beyan eder.

  • 3.7.

   Son kullanıcı kargoyu 36 saat içinde teslim almayı kabul eder. Aksi halde kargonun iadesinden ve/veya iade sebebiyle ortaya çıkacak sair ödeme ve masraflardan kullanıcı sorumludur.

  • 3.8.

   Müşteri, sevk edilecek eşyaları doğru bir şekilde ambalajlamaktan sorumludur. Cam, seramik ve taze çiçeklerden yapılan kırılgan öğeler için özel olarak ambalajlanması tavsiye edilir. KARGOPARK bu tür malların tesliminde meydana gelen herhangi bir hasar veya değişiklikten sorumlu olmayacaktır. Kargo personeli paketlemenin uygunsuz olduğu durumlarda paketi taşımayı kabul etmeyebilir, bu durumda son kullanıcı kendisine gönderilen SMS uyarınca 2 gün içinde paketi iade ve teslim alarak uygun şekilde paketleyip teslim edecektir.

  • 3.9.

   Kargonun hasarlanması durumunda kargo şirketinin hasara ilişkin tespit ve raporları geçerli kabul edilecektir.

  • 3.10.

   Son kullanıcı 7-16-35 desi ebadında gözlerden kargonun teslimi için seçmiş olduğu gözün kargonun fiilen teslimi için uygun olduğunu kabul eder. Aksi halde ve kargonun kutuya tesliminin hacmen mümkün olmaması durumunda sorumluluk kullanıcıya aittir.

  • 3.11.

   Ürünün taşınması ve kargo istasyonuna teslimi anına kadar hizmetin ifası sırasında ve ifası boyunca; son kullanıcının ürünle ilgili yöneltebileceği tüm talep ve isteklerin muhatabı bizzat ve münhasıran ilgili kargo şirketidir. Bu talepler bakımından KARGOPARK herhangi bir mali ve hukuki veya her ne ad altında olursa olsun sair yükümlülük altında sokulamaz. Bu hizmetlerin aksamasından veya hiç temin edilmemesinden ilgili kargo firması ile birlikte veya münferiden sorumlu tutulamaz.

 • 4. GİZLİLİK BİLDİRİMİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

  • 4.1.

   Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi mobil cihazlar da dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın, internet sitesi de dahil olmak üzere, bu Gizlilik Bildirimine atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna (birlikte, “Hizmetler”) uygulanacaktır. Hizmetlerimizi kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmekte ve bu Gizlilik Bildirimi’nde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rıza göstermektesiniz.

  • 4.2.

   Kişisel verilerinizin yalnızca bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesini sağlamak için uygun her türlü güvenlik tedbirini almış bulunmaktayız. Bu güvenlik tedbirleri örneğin, kişisel verilerinizin yeterli düzeyde veri koruması sağlamayabilecek ülkelere aktarımı gibi konularda alınan önlemleri de kapsamaktadır.

   • 4.3. Kapsam ve Rıza

    4.3.1.

    Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi, korunması gibi kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili konuları ve bu kapsamda ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirdikleriniz dahil erişim ve kullanım yönteminiz ne olursa olsun; bu Gizlilik Bildirimi, yayınlandığı ve kendisine atıfta bulunulan şirketimize ait www.kargopark.com internet sitesi (“Site”) ve bağlantılı diğer internet siteleri, her türlü uygulama, ürün ve hizmet (birlikte, “Hizmetler”) için geçerlidir. Site’deki Hizmetlerimiz’in kullanımı veya Site üzerinde hesap oluşturulması, kabul ettiğiniz bu Gizlilik Bildirimi Çerez Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemiz’e tabidir. Sitemiz’i, Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek veya hesap oluşturarak Gizlilik Bildirimi, Çerez Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmeniz; bu Gizlilik Bildirimi’nde sizlere verdiğimiz bilgilendirmeye dayanarak kişisel verilerinizi Hizmet sunabilmemiz için gerektiği ölçüde ve açıklandığı şekilde toplamamıza, kullanmamıza, paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza özgür iradenizle ve açık şekilde verdiğiniz rızanızı göstermektedir. Sizden istenen bilgilerinize Hizmet sunmak üzere ihtiyaç duyulduğu için; söz konusu bilgileri bizimle paylaşmamanız halinde, Hizmetlerimiz’in tümünü tamamen ve eksiksiz şekilde sunmamız mümkün olmayabilir.

   • 4.3.2.

    YTÜ Teknopark B2 Bl No:301 Esenler İstanbul adresinde faaliyet gösteren KARGOPARK YAZILIM A.Ş., Hizmetler’in sunulması kapsamında veri sorumlusu olduğu hallerde kişisel verilerinizi işleme amaç ve vasıtalarını belirlerken, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere uymaktadır.

  • 4.4. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

   Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KARGOPARK YAZILIM.AŞ ‘nin, iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

   • 4.5. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

    4.5.1.

    Kişisel verileriniz, KARGOPARK tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. ŞİRKETİMİZİN ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz islenebilecektir. Buna ilaveten , ŞİRKET hizmetlerinden yararlanmak maksadıyla internet sayfamızın kullanılması veya web sitemizin ziyaret edilmesi durumunda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu şekilde toplamış olan kişisel verileriniz münhasıran, tarafımızca sunulan hizmetin size daha kaliteli ve hızlı ulaştırılabilmesi bu amaçla tarafımızca yapılacak kalite değerlendirme işlemlerinde kullanılabilmesi , misafir memnuniyeti ,ihtiyaç ve önerilerinin tespit edilerek yeniden sizlere sunulması, is ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), ŞİRKETİMİZİN ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve ŞİRKETİMİZİN insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme Sartları ve amaçları dahilinde islenecektir.

   • 4.6. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği;

    4.6.1.

    toplamış olan kişisel verileriniz münhasıran , tarafımızca sunulan hizmetin size daha kaliteli ve hızlı ulaştırılabilmesi bu amaçla tarafımızca yapılacak kalite değerlendirme işlemlerinde kullanılabilmesi , misafir memnuniyeti ,ihtiyaç ve önerilerinin tespit edilerek yeniden sizlere sunulması, is ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), ŞİRKETİMİZİN ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve ŞİRKETİMİZİN insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla is ortaklarımıza, tedarikçilerimize, KARGOPARK, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

   • 4.7. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi;

    • 4.7.1.

     kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ŞİRKETİMİZİN sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

    • 4.7.2.

     Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   • 4.8. Veri Sahibinin Hakları;

    • 4.8.1. KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

     • 4.8.1.1.

      – Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

     • 4.8.1.2.

      – Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

     • 4.8.1.3.

      – Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     • 4.8.1.4.

      – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     • 4.8.1.5.

      – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

     • 4.8.1.6.

      – Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

     • 4.8.1.7.

      – Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

     • 4.8.1.8.

      – İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     • 4.8.1.9.

      – Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

    • 4.8.2.

     Yukarıda belirtilen HAK VEYA HAKLARIN tarafınızca kullanılabilmesi için geçerli bir kimlik belgesi ile ( kimlik kartı , nüfus cüzdanı , pasaport, ehliyet , evlilik cüzdanı vb) birlikte kullanmak istediğiniz hakkı belirten yazılı talebinizi YTÜ Teknopark B2 Bl No:301 Esenler İstanbul” adresine ıslak imzalı olarak veya info@senkron.net kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndermeniz gerekmektedir.

    • 4.8.3.

     Kullanmak istediğiniz hakkın ve ve buna ilişkin yeterli ve anlaşılır açıklamanın yazılı talebinizde bulunması buna ilaveten 3.kişi(ler) adına hareket ediyor olmanız halinde bu konuda özel olarak yetkili olduğunuzu gösterir evrakın da kimliğinizi tevsik eden evrakla birlikte sunulması gerekmektedir.

    • 4.8.4.

     Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin bir maliyetinin olması hali müstesnadır. Bu durumda kurulca belirlenen tarife ücreti talep edilebilir.

 • 5. DİĞER HUSUSLAR

  • 5.1.

   İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  • 5.2.

   Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

  • 5.2.

   işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.